Clubfokkers

Hieronder vindt u per provincie een overzicht van de fokkers aangesloten
bij de Ierse Setter Club en die fokken volgens het Verenigings Fokreglement *:

In de provincie Groningen:

Kennel Ceanannas
eig. Astrid Landsaat


In de provincie Friesland:

Kennel v.d. Molenrakkers
eig. Siebe Bruinsma


In de provincie Drenthe:

Kennel from Askeaton
eig. Dick en Leida Huisman

 

 

In de provincie Gelderland:

Kennel Rivervalley's Red
eig. Arie en Janny van Doorn

Kennel of the Auburn Queen
eig. Marijke Sprangh


In de provincie Overijssel:

Kennel Deepn Dazzling Red
eig. Harald ten Vregelaar

Kennel Kaylin
eig. Tineke de Jonge

Kennel of the Red Company
eig. Petra Kamphuis

Kennel O'Conloch
eig. Henk ten Klooster

Kennel van Scholtenbrook (rood-wit)
eig. Carla Hoeste

In de provincie Flevoland:

Kennel Pallas Green
Eig. Gerard Mirck

 

In de provincie Utrecht:

 


In de provincie Noord Holland:

Kennel Blazing Bronze
eig. Gideon Hoeksema

Kennel of Lovely Brightness (rood-wit)
eig. Hanny Reitsma-Hofman


In de provincie Zuid Holland:

Kennel Brilliant Marigold
eig. Marina Lesierse

Kennel Cinammon's
eig. Aylien Oei


In de provincie Zeeland:

kennel Queenstone
eig. Willy de Wilde


In de provincie Noord Brabant:

Kennel Big Red's
eig. Marcel en Suzan Megens

Kennel Flannan's
eig. Wanda en Mara Pepers

 


In de provincie Limburg:

Kennel v.d. Grasbroekerhof
eig. Bertina Cobbenhaegen

Kennel Juggernaut's
eig. Joyce Suijk

Kennel Marlland
eig. Huub en Wilma Schellings

* Op de ALV van 1 mei 2016 is het VFR aangepast. Enkel de nesten die voldoen aan het VFR worden op de website gepubliceerd. De wijzigingen zijn goedgekeurd door de Raad van Beheer en zijn ingegaan per 01-07-2016.

Tevens is er een sanctie opgenomen (artikel 1.7 van het VFR)

Een lid dat in strijd handelt met en/of nalaat te handelen conform de artikelen van dit Verenigingsfokreglement krijgt de hierna genoemde sanctie opgelegd, tenzij hij kan bewijzen dan wel voldoende aannemelijk kan maken dat zijn strijdigheid en/of zijn nalatigheid buiten zijn schuld is ontstaan, dit geldt slechts voor administratieve overtredingen. Indien een lid een nest fokt dat niet voldoet aan het Verenigingsfokreglement krijgt hij als sanctie opgelegd dat zijn naam en zijn kennelnaam voor de duur van 12 maanden (zijnde twaalf aaneengesloten kalendermaanden) niet worden vermeld op de lijst van Clubfokkers die op de website van de Ierse Setter Club wordt gepubliceerd. Bovenvermelde sanctie wordt opgeheven, maar op zijn vroegst vier maanden nadat de sanctie is ingegaan, indien het lid in de periode dat vorengenoemde sanctie duurt een volgend nest produceert dat wel voldoet aan het Verenigingsfokreglement. Met verwijzing naar vorengenoemde bepalingen in dit artikel, zal de sanctie ook worden toegepast in het geval een lid een nest niet bij de Ierse Setter Club aanmeldt maar wel bij de Raad van Beheer. De sanctie gaat in dat geval in op de dag dat de Raad van Beheer aan de Ierse Setter Club mededeling doet van het betreffende nest. Tevens worden de naam en de kennelnaam van het betreffende lid en de reden van de sanctie in de Ierse Setter Klanken gepubliceerd.

 

 

Enquete

Om de gezondheid van onze rassen in de gaten te houden willen we graag zoveel mogelijk gegevens verzamelen. Ook als er geen problemen zijn horen we dat graag! Hiervoor vragen we u om het enquêteformulier in te vullen.

DNA onderzoek epilepsie

Heeft u een Ierse Setter met epilepsie? U kunt deelnemen aan het DNA onderzoek door een buisje bloed te laten afnemen. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de ABC 

iscadviesenb@gmail.com

Per 24 augustus 2015 dienen de fokdieren voor de dekking DNA getest, danwel van vrij geteste ouderdieren te zijn, voor de aandoeningen CLAD, PRA rcd-4 en von Willebrand Disease.
LET  OP: Indien u gebruik wilt maken van de korting via de ISC lees dan de gewijzigde procedure hier.

Wilt u de Nieuwsbrief van de Ierse Setter Club ontvangen? U kunt uw mailadres doorgeven via isccommunicatie@gmail.com

 

 

Het lustrumboek is nog te bestellen. U kunt een mailtje sturen aan de penningmeester via leden.isc@gmail.com Het boek bevat 288 pagina's in kleur met heel veel foto's en informatie. Voor slechts 10 euro excl. verzendkosten kunt u het bestellen, maar OP=OP!