Verenigingsfokreglement

De Ierse Setter Club werkt sinds november 2013 met het VerenigingsFokReglement (VFR). Het VFR is goedgekeurd door de Raad van Beheer.
 
Vanaf 1 juli 2016 worden enkel de dek- en geboorteberichten op de website van de Ierse Setter Club geplaatst die voldoen aan het VFR.
 
In de toekomst zal de Raad van Beheer een gezondheidstestenmatrix invoeren. Op het moment dat u stambomen aanvraagt zult u moeten voldoen aan de normen zoals aangegeven in het VFR. Mocht u daar niet aan voldoen dan zal dit aangegeven worden op de stamboom.
 
Het VFR is een 'levend' document, dit houdt in dat er wijzigingen in doorgevoerd kunnen worden. De wijzigingen worden opgenomen op de agenda van de Algemene Ledenvergadering, waarna de leden hierover kunnen stemmen. Hierna wordt het gewijzigde VFR opnieuw voorgelegd ter goedkeuring aan de Raad van Beheer.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 1 mei 2016 zijn een aantal punten van het Verenigingsfokreglement (VFR) van de Ierse Setter en de Ierse Setter rood-wit gewijzigd. Het gewijzigde VFR is op 21 juni 2016 goedgekeurd door de Raad van Beheer en gaat in per 1 juli 2016.

Het Verenigingsfokreglement van de Ierse Setter en de Ierse Setter rood/wit kunt u hieronder downloaden:

Verenigingsfokreglement Ierse Setter

Verenigingsfokreglement Ierse Setter rood-wit

Alle dekkingen dienen te voldoen aan het VFR. De dek- en geboorteberichten die voldoen aan het VFR worden op de website van de Ierse Setter Club geplaatst.

We willen degene die fokt er op wijzen dat de gezondheidstestenmatrix bij de Raad van Beheer zal worden ingevoerd conform het VFR. Op het moment dat u stambomen aanvraagt zult u moeten voldoen aan de normen zoals aangegeven in het VFR. Mocht u daar niet aan voldoen dan zal dit aangegeven worden op de stamboom.

Heeft een vragen over het reglement of wilt u advies over een combinatie neemt u dan contact op met de ABC.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Het bestuur zal er op toezien dat de regelgeving in deze nageleefd wordt en zal in alle gevallen waarin de regelgeving niet toereikend is sturend optreden. Het bestuur zal hierover zonodig op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering verantwoording afleggen.
 
 
Voor meer informatie neemt u contact op met mevr. Diana van der Valk e-mail iscadviesenb@gmail.com of via telefoonnummer 06-14461389

 

 

Enquete

Om de gezondheid van onze rassen in de gaten te houden willen we graag zoveel mogelijk gegevens verzamelen. Ook als er geen problemen zijn horen we dat graag! Hiervoor vragen we u om het enquêteformulier in te vullen.

DNA onderzoek epilepsie

Heeft u een Ierse Setter met epilepsie? U kunt deelnemen aan het DNA onderzoek door een buisje bloed te laten afnemen. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de ABC 

iscadviesenb@gmail.com

Per 24 augustus 2015 dienen de fokdieren voor de dekking DNA getest, danwel van vrij geteste ouderdieren te zijn, voor de aandoeningen CLAD, PRA rcd-4 en von Willebrand Disease.
LET  OP: Indien u gebruik wilt maken van de korting via de ISC lees dan de gewijzigde procedure hier.

Wilt u de Nieuwsbrief van de Ierse Setter Club ontvangen? U kunt uw mailadres doorgeven via isccommunicatie@gmail.com

 

 

Het lustrumboek is nog te bestellen. U kunt een mailtje sturen aan de penningmeester via leden.isc@gmail.com Het boek bevat 288 pagina's in kleur met heel veel foto's en informatie. Voor slechts 10 euro excl. verzendkosten kunt u het bestellen, maar OP=OP!