Gezondheid & ABC

Hoewel de Ierse Setter over het algemeen een gezond ras is, zijn er echter wel een aantal erfelijke aandoeningen die in het ras voorkomen. De rasvereniging heeft als taak om de gezondheid binnen het ras te bewaken. Binnen de vereniging is de ABC actief met deze taak. 

ABC is de afkorting voor Advies en Begeleidings Commissie. De ABC is een van de belangrijkste commissies binnen de vereniging. De gezondheid van het ras en het adviseren en begeleiden van (beginnende) fokkers behoren tot de kerntaken van de ABC.
Door middel van de jaarlijkse enquêtes, die verzonden worden aan de eigenaars van honden van tweeënhalf, vijf en acht jaar oud, verzamelt de ABC de gezondheidsgegevens in de database (Zoo Easy). Sinds 1972 heeft de vereniging door deze enquêtes een gigantische hoeveelheid informatie verkregen.

Jaarlijks worden de uitkomsten gepubliceerd en bij nieuwe problemen of verergering van een probleem wordt het bestuur geïnformeerd.

Ons streven is de database zo compleet mogelijk te maken en te houden. Wij zijn daarbij afhankelijk van u. Alleen met medewerking van u als eigenaar van een Ierse setter kunnen wij eventuele gezondheidsproblemen tijdig in kaart brengen en een trend op dit gebied signaleren.

Het overlijden van uw hond, ook al is dit enige tijd geleden, kunt u ook aan ons doorgeven. Alle meldingen worden gebruikt om de gezondheidstoestand van ons ras te bewaken. Van uw melding maken wij dus alleen gebruik ten behoeve van de fokkerij en dus in het belang van het ras. Zowel leden van de ISC als niet-leden kunnen gegevens doorgeven.

Naast de jaarlijkse enquêtes controleert de ABC ook of de geplande fokcombinaties voldoen aan de regels van het Vereniging Fok Reglement, en adviseert desgevraagd m.b.t. mogelijke combinaties, organiseert ze fokkersbijeenkomsten en levert ze informatieve artikelen over gezondheid en opvoeding aan voor het clubblad Ierse Setter Klanken.

Door gebruik te maken van de uitkomsten van het onderzoek naar erfelijke aandoeningen, het eventuele advies van de ABC aangaande fokcombinaties proberen ook de fokkers door een zorgvuldig fokbeleid het ras zo gezond mogelijk te houden. Heel belangrijk voor de keuze van een fokker waar u uw pup wilt kopen is dat de fokker van uw keuze de ouderdieren laat testen op de in het ras voorkomende erfelijke aandoeningen.

In het submenu vindt u een overzicht van erfelijke aandoeningen die bij de Ierse setter voorkomen. Bij de nesten die op deze website vermeld worden staat of deze voldoen aan de regels zoals gesteld in het Verenigings Fok Reglement.

Door de samenwerking met leden, eigenaars en fokkers blijven we aan een gezonde Ierse setter met een fijn karakter werken.

  

 

Enquete

Om de gezondheid van onze rassen in de gaten te houden willen we graag zoveel mogelijk gegevens verzamelen. Ook als er geen problemen zijn horen we dat graag! Hiervoor vragen we u om het enquêteformulier in te vullen.

DNA onderzoek epilepsie

Heeft u een Ierse Setter met epilepsie? U kunt deelnemen aan het DNA onderzoek door een buisje bloed te laten afnemen. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de ABC 

iscadviesenb@gmail.com

Per 24 augustus 2015 dienen de fokdieren voor de dekking DNA getest, danwel van vrij geteste ouderdieren te zijn, voor de aandoeningen CLAD, PRA rcd-4 en von Willebrand Disease.
LET  OP: Indien u gebruik wilt maken van de korting via de ISC lees dan de gewijzigde procedure hier.

Wilt u de Nieuwsbrief van de Ierse Setter Club ontvangen? U kunt uw mailadres doorgeven via isccommunicatie@gmail.com

Regiowandelingen:

Regio Midden-Nederland

Datum: 5 juli
Locatie: Hoorneboegse Heide
Adres: Noodweg 50 Hilversum
Aanvang:11.00 uur


  

Het lustrumboek is nog te bestellen. U kunt een mailtje sturen aan de penningmeester via leden.isc@gmail.com Het boek bevat 288 pagina's in kleur met heel veel foto's en informatie. Voor slechts 10 euro excl. verzendkosten kunt u het bestellen, maar OP=OP!