010715

Bij de Ierse Setter komt een aantal erfelijke afwijkingen voor waar een DNA test voor beschikbaar is. Door de fokdieren voor de dekking te testen kan voorkomen worden dat er lijders aan de aandoening geboren worden. In Nederland kunnen de honden getest worden bij het van Haeringen Laboratorium in Wageningen (VHL).
In het rasgroep 7 pakket zitten de volgende testen die van belang zijn voor de Ierse Setter: CLAD, PRA rcd-1 en PRA rcd-4. Voor de Ierse rood-witte Setter is sinds kort de test voor von Willebrand Disease toegevoegd zodat deze niet meer apart hoeft te worden aangevraagd.


De Ierse Setter Club heeft een overeenkomst met het VHL waardoor leden korting kunnen krijgen.

M.i.v. 1-8-2015 zijn het aanvraagformulier en de afname swab(s) aan te vragen bij de ABC (iscadviesenb@gmail.com) met opgave van de hond(en) waarvoor men de test(en) wil aanvragen. Het VHL werkt enkel met de door hen beschikbaar gestelde swabs!

Het DNA materiaal dient men bij de dierenarts te laten afnemen en de dierenarts moet de getuigeverklaring ondertekenen.

Zodra de uitslag binnenkomt op het secretariaat, krijgt de eigenaar de factuur toegezonden en na betaling van het verschuldigde bedrag, wordt de uitslag doorgestuurd.

 

Op de ALV van 19 april 2015 is de volgende wijziging van het VFR vastgesteld voor de punten 4.2.b en 4.2.c:

Fokdieren dienen DNA getest te zijn, of vrij door vererving via ouderdieren. Iedere 2e generatie dient opnieuw getest te worden.

  Ingangsdatum 24 augustus 2015.

Het gewijzigde VFR is per 24 augustus 2015 goedgekeurd door de Raad van Beheer.

Het tot 24 augustus 2015 geldende VFR omvatte voor de punten 4.2.b en 4.2.c de volgende tekst:

De DNA-onderzoeken onder de punten 4.2.b. en 4.2.c. zijn niet noodzakelijk als men kan aantonen dat de ouders vrij getest zijn.

Dit is in feite niet anders dan het geen vermeld staat in het per 24 augustus jl. in werking tredende VFR, behalve de specifieke vermelding van de 2de generatie.

Daar gebleken is dat de datum van goedkeuring van het VFR door de Raad van Beheer bepalend is voor ingang van het nieuwe VFR, heeft het bestuur besloten, de teven die gedekt zijn in de periode van 1 juli 2015 tot 24 augustus 2015, dispensatie te verlenen voor zowel de teef als de reu.

Dit omdat feitelijk de verplichting te testen ook al in het oude VFR bestond en omdat de ALV van 19 april jl. bewust een ingangsdatum voor de uitvoering van deze regel gekozen heeft nl. 1 juli 2015.

 

 

Enquete

Om de gezondheid van onze rassen in de gaten te houden willen we graag zoveel mogelijk gegevens verzamelen. Ook als er geen problemen zijn horen we dat graag! Hiervoor vragen we u om het enquêteformulier in te vullen.

DNA onderzoek epilepsie

Heeft u een Ierse Setter met epilepsie? U kunt deelnemen aan het DNA onderzoek door een buisje bloed te laten afnemen. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de ABC 

iscadviesenb@gmail.com

Per 24 augustus 2015 dienen de fokdieren voor de dekking DNA getest, danwel van vrij geteste ouderdieren te zijn, voor de aandoeningen CLAD, PRA rcd-4 en von Willebrand Disease.
LET  OP: Indien u gebruik wilt maken van de korting via de ISC lees dan de gewijzigde procedure hier.

Wilt u de Nieuwsbrief van de Ierse Setter Club ontvangen? U kunt uw mailadres doorgeven via isccommunicatie@gmail.com

 

 

Het lustrumboek is nog te bestellen. U kunt een mailtje sturen aan de penningmeester via leden.isc@gmail.com Het boek bevat 288 pagina's in kleur met heel veel foto's en informatie. Voor slechts 10 euro excl. verzendkosten kunt u het bestellen, maar OP=OP!